Så hanterar vi personuppgifter


Campus Bommersvik samlar och sparar endast de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna genomföra ansökningsprocesser, utbildningar och kursutvärderingar. Uppgifterna sparas så länge det finns behov av att använda dem i verksamheten, därefter raderas de. Uppgifterna delas endast med de personer som har en roll i antagningsprocessen eller i genomförandet av utbildningen. 

För dig som söker till en utbildning betyder det att:

  • det enbart är personer som har en roll i ansökningsprocessen som får ta del av ansökningshandlingarna. Ansökningshandlingarna sparas i sex månader för att kunna svara på frågor från den som gjort en ansökan, därefter raderas uppgifterna.
  • personuppgifter för antagna deltagare sparas  så länge utbildningen pågår och raderas senast 12 månader efter avslutad utbildning. Syftet med att spara uppgifterna under en period är att kunna ge information till deltagare och de organisationer som arrangerar utbildningen. Uppgifterna delas endast med de personer som har en roll i utbildningen.
  • personuppgifter kopplade till kursutvärderingar raderas från enkätsystemet senast sex månader efter det att rapporten sammanställts. De sammanställda utvärderingsrapporterna innehåller inga personuppgifter.
  • kontaktuppgifter till deltagare i utbildningar som erbjuder återträffar sparas  så länge inbjudan till återträffar är aktuellt. Uppgifterna raderas senast 12 månader efter den sista återträffen. När inbjudan till återträffar skickas ut erbjuds deltagaren att avstå från fortsatta utskick alternativt begära att uppgifterna raderas.


Du har alltid möjlighet att få information om vilka personuppgifter som Campus Bommersvik har sparat om dig, begära rättning eller att uppgifterna raderas