Om oss

Campus Bommersvik är ett centrum för kvalificerad utbildning, kompetensutveckling, kunskapsöverföring och arbetsmarknadsvalidering.
Vi erbjuder deltagarna högre utbildning av god kvalitet med de allra bästa lärarna inom respektive ämnesområde.
Genom skräddarsydda utbildningsprogram skapar Campus Bommersvik nytta för uppdragsgivaren. Vi erbjuder också en mötesplats mellan akademien och de ideella organisationerna.

Campus Bommersvik ägs av Bommersvik, en kurs- och konferensanläggning i Sörmland, som har en lång och levande politisk historia som den svenska arbetarrörelsens tankesmedja och mötesplats sedan 1930-talet. Under de senaste 20 åren har Bommersvik utvecklats till en modern konferensanläggning som välkomnar gäster från näringsliv, offentlig förvaltning och från arbetarrörelsen.

Vår verksamhet

Genom samarbeten med mycket kvalificerade utbildningsanordnare skräddarsyr Campus Bommersvik utbildningar för förtroendevalda och anställda i framför allt den ideella sektorn. Utbildningens förläggning tar sin utgångspunkt i de möjligheter som Bommersviks konferensanläggning erbjuder, med flexibilitet mot uppdragsgivarens behov och utbildningens art.

Utbildningsinnehållet handlar framför allt om tre ämnesområden:

  • Statsvetenskap, samhällsekonomi och idéhistoria
  • Kommunikation
  • Ledarskap
Campus Bommersvik vill också vara bollplank och samtalspartner för uppdragsgivarna när det gäller att bygga upp systematiska modeller för kompetensutveckling och kunskapsvalidering. I sådana samarbeten kan Campus Bommersvik också bidra med någon eller några kompetensmoduler i ett av uppdragsgivaren sammanhållet program för kompetensutveckling och kunskapsvalidering. 

Affärsidé

På Campus Bommersvik får deltagare med gemensamma värderingar möjlighet att utveckla, fördjupa och validera sina kunskaper med stöd från varandra och från de allra bästa lärarna och forskarna i landet inom varje specifikt område. Organisationer som samarbetar med Campus Bommersvik får genom skräddarsydda utbildningsprogram stöd att möte omvärldens utmaningar.

Ledning

Carina Persson, VD
070-546 30 15
carina.persson@bommersvik.se