Låt oss skräddarsy en utbildning för din organisations behov

De flesta av Campus Bommersviks utbildningar är resultatet av en gemensam process mellan våra uppdragsgivare och oss. Med hjälp av de bästa utbildningsleverantörerna i landet anpassar vi utbildningar för förtroendevalda och anställda i företag och organisationer.

Ring vår vd Carina Persson på 070-546 30 15 och boka ett möte för att prata om de utbildningsbehov som finns i din organisation.