Bommersviksakademien samlar framtidens ledare

Bommersviksakademien är en mötesplats för fördjupning kring värderingar och politik, men också ökad kunskap om metoder för att bilda opinion och bygga organisation utifrån arbetarrörelsens idéer. Bommersviksakademien har också uppgiften att ge direkt energi till idédebatten inom arbetarrörelsen.

Men framför allt ska Bommersviksakademien bidra till att skola nästa generation ledare i arbetarrörelsen och vara en mötesplats för framtidens facklig-politiska samverkan.

Utbildningen ställer höga krav på dig som är deltagare och ger dig möjligheter att förstärka dina nätverk inom arbetarrörelsen. 
Målgruppen är personer i åldrarna 25-35 som har visat lämplighet för ledarskapsroller i framtidens arbetarrörelse. Bommersviksakademien är öppen för alla som vill söka.

Utbildningens innehåll

Bommersviksakademien ska ge unga ledare de allra bästa förutsättningarna för att ta vår rörelse in i framtiden. 
Utbildningen sträcker sig över ett läsår, från november till maj. Deltagarna samlas i fyra gemensamma seminarier på Bommersvik i Sörmland. 
Däremellan består utbildningen av distansstudier.

Bommersviksakademien ger deltagarna:

  • fördjupade sakkunskaper på några politiska områden
  • fördjupade kunskaper om och möjligheter att öva på att leda och kommunicera
  • möjlighet att ge nya influenser, nya idéer och ny energi till arbetarrörelsen
Bommersviksakademien är också ett nätverk till stöd för deltagarna.

Anmäl intresse för en ny omgång av Bommersviksakademien

Nu är årets ansökningsperiod till Bommersviksakademien avslutad.

Vi vet ännu inte helt säkert om det blir en ny utbildningsomgång nästa år. Men om du är intresserad av utbildningen och vill ha information när en eventuell ny omgång startar har du möjlighet att göra en intresseanmälan redan nu.
Fyll i formuläret till höger så skickar vi information till dig om en ny ansökningsperiod startar nästa vår.

Jag vill ha ansökningsinformation