Utbildning, kompetensutveckling, kunskapsöverföring och kunskapsvalidering

Genom samarbeten med mycket kvalificerade utbildningsanordnare skräddarsyr Campus Bommersvik utbildningar för förtroendevalda och anställda, framför allt i den ideella sektorn. Utbildningens förläggning tar sin utgångspunkt i de möjligheter som Bommersviks konferensanläggning erbjuder, med flexibilitet mot uppdragsgivarens behov och utbildningens art.

Utbildningsinnehållet handlar framför allt om tre ämnesområden:

  • Statsvetenskap, samhällsekonomi och idéhistoria
  • Kommunikation
  • Ledarskap

Bollplank för ett systematiskt arbete

Campus Bommersvik vill också vara bollplank och samtalspartner för uppdragsgivarna när det gäller att bygga upp systematiska modeller för kompetensutveckling och kunskapsvalidering. I sådana samarbeten kan Campus Bommersvik också bidra med någon eller några kompetensmoduler i ett av uppdragsgivaren sammanhållet program för kompetensutveckling och kunskapsvalidering.