Uppdaterad litteraturlista

Den första litteraturlistan som publicerades innehöll en felaktig uppgift om utgivningsår. Nu finns en uppdaterad version att hämta under rubriken uppgifter och kursmaterial.