En verksamhet med hög kvalitet

Campus Bommersviks verksamet håller hög kvalitet, vilket också avspeglar sig i de deltagarenkäter som genomförts sedan starten. 

Från årsskiftet 2013 tillämpar Campus Bommersvik en egen modell för kvalitetsmätning. Den bygger på att Campus Bommersvik systematiskt följer upp:

  • Deltagarnas upplevelse av utbildningen
  • Beställarens upplevelse av den levererade tjänsten
  • Genomförda utbildningars effekt på verksamheten
  • Ömsesidiga överenskommelser med leverantörer

Diagrammen visar omdömen från deltagare i utbildningar som avslutats sedan januari 2013