Praktisk info om case och redovisning

  • Casen ska vara färdiga i samband med sista internatet då ni också ska redovisa.
  • Det är avsatt tid på kommande internat för arbete med casen, men det är bra om ni har arbetat mellan tillfällena och alltså kommit en bit på vägen innan dess. Tiden i februari bör alltså inte vara tid för uppstart utan fortsatt arbete.
  • Formen för redovisning väljer ni själva. Ramarna är att det sker inför de andra deltagarna och inför de ansvariga personerna från KF:s huvudkontor och/eller styrelse.
  • Ni behöver inte producera något skriftligt PM eller liknande, men någon form av sammanställning är bra då ert arbete sedan ska kunna tas vidare av KF. Att göra en Power Point eller liknande fungerar utmärkt. Även andra kreativa sätt/upplägg som ni vill använda i er redovisning är välkomna, men vi ser gärna att era resultat finns dokumenterade på något sätt, så att presentationen inte enbart sker via muntlig förmedling.
  • Vi har planerat tidsåtgången till ca 15 minuter per grupp för redovisning av ert uppdrag och presentation av era förslag. Utöver det är tanken att det ska kunna bli diskussioner och frågor från publiken.
Ellinor o Annica